تاريخ: 1398/03/08

  فهرست کالاهای مشمول قانون حمایت از تولید داخلی عراق

 فهرست کالاهای مشمول قانون حمایت از تولید داخلی عراق

برای دریافت فهرست با فایل پیوست مراجعه کنید : 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/iraq.zip

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت