تاريخ: 1398/03/08

 نمایشگاه صنعت سنگ و تجهیزات وابسته شیامن چین

نمایشگاه صنعت سنگ و تجهیزات وابسته شیامن چین 

زمان : 26 الی 29 اسفند ماه 98

مکان : شیامن چین

تلفن تماس : 09103464091

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت