تاريخ: 1398/03/08

 همایش سازگاری با کم آبی

همایش سازگاری با کم آبی

زمان : 3 الی 5 تیرماه 98

مکان : اتاق بازرگانی ایران

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت