تاريخ: 1398/03/08

 نمایشگاه بین المللی چاپ

نمایشگاه بین المللی چاپ

مکان : ازبکستان

زمان : 8 الی 10 خرداد ماه 98

تلفن تماس : (99+) 8903700848

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت