تاريخ: 1398/03/07

  نمایشگاه تخصصی مخابرات و الکترونیک، فناوری اطلاعات اربیل عراق

 نمایشگاه تخصصی مخابرات و الکترونیک، فناوری اطلاعات اربیل عراق

زمان : 23 الی 26خرداد 98

مکان : اربیل عراق 

جهت ثبت نام به سایت www.parsrastak.com مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت