تاريخ: 1398/03/07

  نمایشگاه تخصصی دوحه قطر

نمایشگاه تخصصی دوحه قطر 

زمان : اوایل مهر ماه 98

 

مکان :  دوحه قطر 

تلفن تماس : 21912391

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت