تاريخ: 1398/03/07

  اعزام هیات تجاری اقتصادی به سوریه

 اعزام هیات تجاری اقتصادی به سوریه

زمان : 25 الی 28 شهریور ماه 98

مکان : دمشق 

تلفن تماس : اتاق بازرگانی خرمشهر - 061 - 53534082

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت