تاريخ: 1398/02/30

  برگزاری نمایشگاه مواد خوراکی در تایلند

 برگزاری نمایشگاه مواد خوراکی در تایلند


زمان : 20 الی 22 شهریور ماه 98

مکان : مجموعه نمایشگاهی بایتک در شهر بانکوک 

تلفن تماس : (+66) 20360500

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت