تاريخ: 1398/02/30

 پنجمین نمایشگاه صنعتی - بازرگانی تخصصی جمهوری اسلامی ایران در آستارا خان روسیه

پنجمین نمایشگاه صنعتی - بازرگانی تخصصی جمهوری اسلامی ایران در آستارا خان روسیه 

زمان : 29 الی 31 خرداد ماه 98

مکان : آستاراخان 

تلفن تماس : 44098897 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت