تاريخ: 1398/02/30

 پرتال تجاری آنلاین مناقصات محصولات کشاورزی بین ایران و روسیه

پرتال تجاری آنلاین مناقصات محصولات کشاورزی بین ایران و روسیه

به منظور امکان خرید مستقیم محصولات کشاورزی سایت www.iragroworld.trade آماده ثبت نام شرکت های ایرانی و برگزاری مناقصات مستقیم بین دو کشور است

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت