تاريخ: 1398/02/23

  چهارمین نشست دو جانبه B2B در بمبئی هند

 چهارمین نشست دو جانبه B2B در بمبئی هند

زمان : 30 مرداد الی 1 شهریورماه 98
 
مکان : بمبئی هند

سایت  : www.srtepc.in

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت