تاريخ: 1398/02/23

 فراخوان عمومی ایده های اقتصادی شهری با عنوان تهران 02

فراخوان عمومی ایده های اقتصادی شهری با عنوان تهران 02

برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان به سایت www.tehraninvest.ir مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت