تاريخ: 1398/02/23

  پورتال تجاری تاجیکستان

 پورتال تجاری تاجیکستان

با هدف معرفی امکانات صادراتی و سرمایه گذاری، شرکای تجاری ،فهرست اقلام صادراتی و وارداتی 

برای کسب اطلاعات به سایت www.tajtrade.tj

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت