تاريخ: 1398/02/23

 نمایشگاه کامپیوتر CEBIT آلمان (در روسیه)

نمایشگاه کامپیوتر CEBIT آلمان


زمان: 4 الی 6 تیرماه 98

مکان: مسکو روسیه

تلفن تماس: 88848010 (اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه)

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت