تاريخ: 1398/02/18

 لیست کالاهای ممنوعه برای ورود به کشور عراق

لیست کالاهای ممنوعه برای ورود به کشور عراق

 

 لیست ممنوعیت ورود کالاها از همه کشورها را در لینک زیر ببینید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/iraq-18-2.zip

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت