تاريخ: 1398/02/18

 نمایشگاه عرضه میوه تازه - هند

نمایشگاه عرضه میوه تازه - هند با همکاری اتاق بازرگانی امامیه هند 


زمان : 17 الی 18 خرداد ماه 98 

مکان : شهر دهلی نو

تلفن تماس : 91 - 11 - 29535593


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت