تاريخ: 1398/02/18

  همایش بین المللی سرمایه گذاری استان ترنوپیل اوکراین

 همایش بین المللی سرمایه گذاری استان ترنوپیل اوکراین


زمان : 23 می 2019

مکان :  ترنوپیل اوکراین

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت