تاريخ: 1398/02/18

  نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق

 نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق

زمان : 21 الی 25 خرداد ماه 98

مکان : اربیل عراق

تلفن تماس : 0443184

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت