تاريخ: 1397/12/25

  اعزام هیات تجاری به بلغارستان

 اعزام هیات تجاری به بلغارستان

زمان : 26 الی 29 فروردین ماه 97

مکان : بلغارستان

 

برای ثبت نام به سایت : www.chambertrust.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت