تاريخ: 1397/12/25

 فهرست شرکتهای روسی تولید کننده گوشت خام

فهرست شرکتهای روسی تولید کننده گوشت خام


برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/gosht.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت