تاريخ: 1397/12/25

 آغاز به کار خط پروازی گرگان به آکتائو قزاقستان

طبقه توافق به عمل آمده بین استان آکتائو قزاقستان و استان گلستان خط پروازی گرگان به آکتائو قزاقستان آغاز به کار کرده است

روزهای دوشنبه : ساعت حرکت از گرگان به استان آکتائو 10 و نیم صبح

ساعت حرکت از استان آکتائو به گرگان ساعت 1 بعد از ظهر 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت