تاريخ: 1397/12/25

  پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی - بازرگانی ایران در روسیه - آستاراخان

 پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی - بازرگانی ایران در روسیه

زمان : 29 الی 31 خرداد 98

مکان : آستاراخان

تلفن : 44031745

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت