تاريخ: 1397/12/18

  نشست تجاری ایران و هند به همراه نماینده یوکو بانک هند

 نشست تجاری ایران و هند به همراه نماینده یوکو بانک هندزمان : 22 اسفند 97 ساعت 30 : 10 لغایت  00: 13 


مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه اول ساختمان جدید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت