تاريخ: 1397/12/18

 شرکت قرقیزی کاس ایمپولس به همکاری

شرکت قرقیزی کاس ایمپولس به همکاری در صنایع معدن و استخراج معدنی و کارهای ساختمانی


تلفن تماس : tel : 00996312660209

 

ایمیل : iranemb.fru@mfa.gov.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت