تاريخ: 1397/12/18

 نمایشگاه فولاد و لاستیک در تویاپ ترکیه

نمایشگاه فولاد و لاستیک در تویاپ ترکیه

زمان : 3 الی 6 اردیبهشت 98

مکان : استانبول 

تلفن تماس : tel : +9021286711778

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت