تاريخ: 1397/12/18

 مجمع فوق العاده اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

مجمع فوق العاده اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

زمان : 22 اسفند ماه 97

مکان : اتاق بازرگانی ایران - سالن اجتماعات طبقه اول ساختمان جدید

ساعت : 14 بعد از ظهر 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت