تاريخ: 1397/12/18

 تمدید نرخ حمل گوگرد ترانزیتی

تمدید نرخ حمل گوگرد ترانزیتی به شرح جدول پیوست

http://www.tccim.ir/Images/Docs/gogerd.pdf


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت