تاريخ: 1397/12/05

  نمایشگاه های تخصصی ج.ا.ایران در عراق - بغداد

 نمایشگاه های تخصصی ج.ا.ایران در عراق - بغداد


نمایشگاه تخصصی تجهیزات برق و صنایع وابسته : 13 الی 16 اسفند ماه 97 

 

نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته :  20 الی 24 اسفند ماه 97

 

مکان : نمایشگاه بین المللی بغداد 

تلفن تماس :  09124585448 آقای دهقانی 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت