تاريخ: 1397/12/05

  طرح جدید دولت جمهوری آذربایجان جهت خرید ماشین آلات کشاورزی

 طرح جدید دولت جمهوری آذربایجان جهت خرید ماشین آلات کشاورزی 


برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید 


http://www.tccim.ir/Images/Docs/Azarbayjan.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت