تاريخ: 1397/12/05

 مجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک ایران و کره جنوبی

مجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک ایران و کره جنوبی

زمان : 14 اسفند ماه 97  ساعت 15 و 30 دقیقه بعد از ظهر 

مکان : طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت