تاريخ: 1397/12/05

 نشست سرمایه گذاری نپال

نشست سرمایه گذاری نپال 

زمان : 9 الی 10 فروردین 98 

مکان : شهر کاتماندو نپال

سایت : www.investmentsummitnepal.com

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت