تاريخ: 1397/12/05

 بازاریابی به چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی مواد غذایی - ترکیه

بازاریابی به چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی مواد غذایی

زمان : 16 الی 19 اسفند ماه 97

مکان : استانبول - ترکیه

تلفن تماس : 22663876

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت