تاريخ: 1397/12/05

  جشنواره فرصت های شغلی دانشگاه علامه طباطبایی

 جشنواره فرصت های شغلی دانشگاه علامه طباطبایی

زمان برگزاری : 8 الی 10 اردی بهشت 98پ

 

تلفن تماس : 48392651 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت