تاريخ: 1397/11/21

 اعزام هیات تجاری - بازاریابی و چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی مواد غذایی ترکیه

اعزام هیات تجاری - بازاریابی و چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی مواد غذایی ترکیه

زمان :16 الی 21 اسفند ماه 97

مکان : استانبول 

تلفن تماس : 88738556

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت