تاريخ: 1397/11/15

 برگزاری نمایشگاه در غنا

برگزاری نمایشگاه بازرگانی - تجاری در کشور غنا

زمان : 9 الی 20 اسفند ماه 97

مکان : غنا - آکرا

تماس با سازمان توسعه تجارت 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت