تاريخ: 1397/11/15

 برگزاری نمایشگاه تخصصی ایران در مرکز نمایشگاه های دائمی ایران در سایت نمایشگاهی بغداد

برگزاری نمایشگاه تخصصی ایران در مرکز نمایشگاه های دائمی ایران در سایت نمایشگاهی بغداد

 

نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری و صنایع وابسته

زمان برگزاری : 29 بهمن الی 2 بهمن ماه 97

 

نمایشگاه تخصصی صنعت برق و الکترونیک 

زمان برگزاری : 13 الی 16 اسفند 97

 

نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی 

20 الی 23 اسفند ماه 97

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.iiexpo.ir مراجعه کنند 

شماره تماس : 05136010339

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت