تاريخ: 1397/11/15

 نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، غذایی حلال - مسقط

نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، غذایی حلال

مکان : مسقط

زمان : 2 الی 4 اردی بهشت ماه 97

تلفن تماس : 22394393

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت