تاريخ: 1397/11/15

  چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران سبز

 چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران سبز 

برگزار کننده :  شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا

زمان : 22 الی 24 فروردین ماه 98

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

تلفن تماس : 88760725

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت