تاريخ: 1397/11/15

 تعویق اعزام هیات تجاری به آذربایجان

تعویق اعزام هیات تجاری به آذربایجان به دلیل نزدیک شدن به انتخابات اتاق های بازرگانی به بعد از انتخابات موکول شد 

تاریج جدبد متعاقبا اعلام خواهد شد 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت