تاريخ: 1397/11/07

 نمایشگاه و کنفرانس بین المللی معادن در عمان

مشارکت شرکتهای فعال بخش معدن در نمایشگاه و کنفرانس بین المللی معادن عمان

زمان برگزاری نمایشگاه : 26 الی 28 فروردین ماه 98

مکان : مسقط

تلفن تماس : 21919

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت