تاريخ: 1397/11/07

 نحوه فعالیت سامانه صدور روادید الکترونیک کشور تانزانیا

نحوه فعالیت سامانه صدور روادید الکترونیک کشور تانزانیا و اقامت در این کشور در فایل پیوست ارائه شده است

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/tanzania.zip

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت