تاريخ: 1397/11/07

 اعزام هیات تجاری به سوریه

اعزام هیات تجاری به سوریه 

زمان : 27 الی 30 بهمن ماه 97

مکان : دمشق

تلفن تماس و هماهنگی : 88738556 - 88730918

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت