تاريخ: 1397/11/01

 اولین نمایشگاه تخصصی فرش و موکت ایران در بغداد

اولین نمایشگاه تخصصی فرش و موکت ایران در بغداد 

زمان : 15 الی 18 بهمن 97

تلفن تماس : 21919

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت