تاريخ: 1397/11/01

 اعزام هیات تجاری به عمان( مصالح ساختمانیريا، سنگ ، کاشی و سرامیک ، دکوراسیون و خدمات فنی و مهندسی)

اعزام هیات تجاری به عمان ( مصالح ساختمانیريا، سنگ ، کاشی و سرامیک ، دکوراسیون و خدمات فنی و مهندسی)

زمان : 22 الی 24 بهمن

تلفن تماس : 77470204

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت