تاريخ: 1397/11/01

  نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در کشور ساحل عاج

 نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در کشور ساحل عاج

زمان : 6 الی 8 اسفند ماه 

مکان : ساحل عاج

تلفن تماس : 77426062

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت