تاريخ: 1397/11/01

 کتاب "پرسش و پاسخ های اینکو ترمز2010"

کتاب "پرسش و پاسخ های اینکو ترمز2010"

ترجمه وحید زمانی و ویراستاری ملک رضا ملک پور چاپ شده است

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.icc-iran.org مراجه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت