تاريخ: 1397/10/29

 چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین صنایع و تجهیزات وابسته

چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین صنایع و تجهیزات وابسته

زمان :13 الی 16 بهمن ماه 97

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

تلفن تماس : 88653345

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت