تاريخ: 1397/10/29

 دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران - مرکز کار ایران

دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران - مرکز کار ایران

زمان : اول تا چهارم اردی بهشت 98

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران

تلفن تماس : 88626458

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت