تاريخ: 1397/10/29

  اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد

 اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد

زمان : 2 الی 5 اردیبهشت 98

تلفن تمای : 03132611614

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت