تاريخ: 1397/10/29

 نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن

نمایشگاه بین المللی مسکن

زمان :23 الی 25 دی ماه 97

مکان : شبستان مصلی امام خمینی

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت